Gnistor

Här hittar du Roihus gnistaktiviteter

#eldochlågor

Spejarscouterna bekantar sig med sociala medier.

Alias med känslor

Hur vet du om någon är arg eller ledsen? Hur ser du ut när du är riktigt arg?

Ät på gräsrotsnivå

Skulle det smaka med nässelsoppa eller kanske något mer exotiskt? Känner du till alla de läckerheter som växer intill din bakgård? De bortglömda vilda växterna återerövrar tallriken.

Barnets rättigheter 1

Vilka är barnets rättigheter? Varför finns konventionen om barnets rättigheter? Förverkligas barnets rättigheter när det gäller dig? Hur är det i andra länder? I den här aktiviteten bekantar sig äventyrsscouterna med barnets rättigheter.

Barnets rättigheter 2

Vilka är barnets rättigheter? Varför finns konventionen om barnets rättigheter? Förverkligas barnets rättigheter när det gäller dig? Hur är det i andra länder? I den här aktiviteten bekantar sig äventyrsscouterna med vardagen i utvecklingsländer.

Barnets rättigheter i krissituationer 1

Vilka är barnets rättigheter? Varför finns konventionen om barnets rättigheter? Förverkligas barnets rättigheter när det gäller dig? Hur är det i andra länder? I den här aktiviteten bekantar sig spejarscouterna med barnets rättigheter.

Barnets rättigheter i krissituationer 1

Vilka är barnets rättigheter? Varför finns konventionen om barnets rättigheter? Förverkligas barnets rättigheter när det gäller dig? Hur är det i andra länder? I den här aktiviteten bekantar sig explorerscouterna med barnets rättigheter.

Barnets rättigheter i krissituationer 2

Vilka är barnets rättigheter? Varför finns konventionen om barnets rättigheter? Förverkligas barnets rättigheter när det gäller dig? Hur är det i andra länder? I den här aktiviteten fördjupar sig explorerscouterna med barnets rättigheter. Aktiviteten är fortsättning på aktiviteten Barnets rättigheter i krissituationer 1.

Barnets rättigheter i krissituationer 2

Vilka är barnets rättigheter? Varför finns konventionen om barnets rättigheter? Förverkligas barnets rättigheter när det gäller dig? Hur är det i andra länder? I den här aktiviteten fördjupar sig spejarscouterna med barnets rättigheter. Aktiviteten är fortsättning på aktiviteten Barnets rättigheter i krissituationer 1.

Bekänn färg

Hur känner man igen er patrull? Tillverka ett eget klädesplagg till patrullen så att ni märks när ni rör er på olika evenemang.

Bitarna som fattas

Längs med den här orienteringsrutten behöver man inte gå tomhänt. Orientera från kontroll till kontroll och samla material till följande uppgift.

Bränn av ett snöre

Äventyrsscouterna bygger en brasa och tävlar patrullvis om vem som först lyckas bränna av ett snöre som är uppspänt ovanför elden.

Bygg en lägerport

Vad får besökaren sitt första intryck av på ett läger? Naturligtvis av den fina lägerporten. Den första lägerdagen byggs en lägerport.

Drömmarnas Roihu-logo

Vi har alla drömmar, förhoppningar, färdigheter och värdefulla saker. Samla dessa till en egen plansch i form av Roihu-logon.

En mörk dag

Till och med enkla saker känns svårare att uträtta i mörker än i dagsljus. Prova hur det känns att göra saker och ting i ett beckmörkt tält.

Gungan

Hur fint är det inte att gunga i en egenhändigt byggd gunga?

Kalejdoskop

Se på världen med andra ögon. Ett kalejdoskop är lite som en kikare med hjälp av vilken du ser världen ljusare och färggrannare.

Känn igen träd och växter

Vargungarna bekantar sig med växtligheten i näromgivningen.

Knopgöra

Behärskar ni grundknoparna? Hur är det med surrningarna? Spejarscouterna repeterar grundknoparna och, om spejarscouterna behärskar dem, olika surrningstekniker.

Lyckoamulett

Efter varje läger brukar du ha något litet minne med dig hem. Lyckoamuletten kan vara detta minne. Lyckoamuletten bränns så att solstrålarna fångas med ett förstoringsglas som i detta fall fungerar som ett brännglas.

Min viljestyrka och motivation

Roverscouten tänker på vilka saker som styr det egna agerandet.

Nyttigt för hela kroppen

Roverscouten bekantar sig med olika hälsosamma råvaror och tänker på deras betydelse för det egna välmåendet. Roverscouterna förbereder sig för sommarens Roihu-läger.

Planera en lägerport

Alla har sin egen version av hur en lägerport skall se ut. Hur skulle din lägerport se ut? Spejarscoutens uppgift är att bekanta sig med olika lägerportar och planera en lägerport till sommarens läger eller till Roihus lägerkår.

Riskök

Har du lagat mat på en utfärd utan trangia, matback eller öppen eld? Nu kan du prova på att tillreda mat med ett riskök, alltså ett utfärdskök som du tillverkar själv.

Roihuvänner

Har du alltid funderat på hur du skall hålla kontakt med de nya bekantskaperna efter ett läger eller ett evenemang? I en scoutvänbok är det lätt att samla kontaktuppgifter på ett och samma ställe.

Sin egen lyckas smed

Nu får du vara din egen lyckas smed. Gör tillsammans kraftsmycken vid lägerelden. Vid elden kan man fundera på sina egna drömmar och samtidigt smälta tennet, som hängsmyckena gjuts av.

Smoothie

Blanda din egen smoothie av scoutingens ingredienser och sådant du är bra på.

Solfärgning

Med hjälp av solljus kan du göra mycket. I den här aktiviteten Färgar du tyg med hjälp av solljus och naturmaterial och gör t.ex. nya matkärlspåsar av det.

Uppskatta tid

En timme består av 60 minuter och en minut av 60 sekunder. Hur lång tid är egentligen en minut? Äventyrsscoutens uppgift är att uppskatta längden av en minut samt tillverka ett vattenur. Vem kommer närmast en minut?

Världens viktigaste scout

Vem är den viktigaste scouten i världen? Vem är då världens viktigaste flicka eller pojke? Det beror förstås på vem frågan ställs till. Vi är alla viktiga på vårt eget sätt. Någon är viktig i flocken eller i patrullen, medan någon annan är en viktig resurs i ledarstaben eller i understödsföreningen. Därför borde vi alla scouter ha något som påminner oss om hur viktiga vi är.

Vi mobbar inte

I vår patrull mobbar vi inte varandra. Det är vi stolta för och därför vill vi också visa det för andra.

Vindkraftsbilar

Med bil kan vi behändigt ta oss från plats till plats. Vi åker bil till skolan och hobbyer, men tänker vi någonsin på hur mycket energi det behövs för att få bilen att rulla? Tillverka tillsammans med laget vindkraftsbilar.

Vulkan

Hurdant är ett vulkanutbrott? Varför kan det plötsligt bli strömavbrott? Vad är en tornado? Naturens krafter är starka.