Kontaktuppgifter

Grubblar du på någonting? Har du utvecklingsförslag? Ta kontakt!

Roihu har nu slutat och e-post adresserna stängdas på december 2016.

Du kan gärna kontakta Finlands Scouter.

Tack för att du var med!

Foto: Harri Halmejärvi