Lägerlivet

Skiljer sig lägerupplevelsen på något sätt för de internationella deltagarna?

Du hittar beskrivningen av lägerprogrammet för de olika åldersgrupperna under fliken "Deltagare" och vidare under "Lägerprogram".

Före lägret

  • Internationella deltagare som hör till åldersgrupperna explorerscout, roverscout och äldre ledare kan ha ledaruppdrag innan lägret med samma villkor som de övriga deltagarna. Bekanta dig med de lediga uppdragen.
  • Deltagarna har möjlighet att bekanta sig med finskt familjeliv och finsk scouting före lägret genom att delta i Home Hospitality.

På lägret

  • De internationella deltagarna bor i en lägerkår tillsammans med sin vänkår.
  • Internationella deltagare som har sin familj med sig kan välja om de bor i familjelägret eller med vänkåren i lägerkåren.
  • Kontingent- eller gruppchefen är den närmaste ledaren. 
  • Följer åldersgruppernas eller familjelägrets program eller har arbetsuppdrag på samma sätt som de övriga deltgarna. 
  • Internationella deltagare som räknas som roverscouter eller äldre ledare kan delta i dagsutflykter som arrangeras i närområdet.

Efter lägret

  • Deltagarna fortsätter i sina ledaruppdrag om uppdragen så kräver.