Tillgängligheten på Roihu

Helt funktionsdugliga sysslor eller hinderfria platser finns det ju inte. Ibland kan någons framkomlighet vara någons hinder. Det viktigaste är ändå att vi på bästa sätt uppmärksammar alla slags lägerdeltagare. Att beakta tillgängligheten är till allas fördel. Vi har tänkt såväl på de allra minsta scouterna i familjelägret, handikappscouterna som seniorerna. Så låt oss komma ihåg detta med tillgänglighet när vi förbereder oss inför lägret. 

Vad menas med handikappscouter?

Handikappscouter är scouter som behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller på grund av något annat särdrag. I handikappscouting är det frågan om precis samma sak som för övriga scouter och åldersgrupper. Skillnaderna finns hos den enskilda scoutindividen – t.ex. hos den med skadad lem, särskilda särdrag i rörligheten eller för den med svagare hörsel eller syn. 

Tillgänglighetsgruppen

Målet för Roihus Tillgänglighetsgrupp är att se till att så många deltagare som möjligt får vara med om tillgänglighetstänkandet och fungera tillsammans med scouter med särskilda behov. En uthållig scout med tåga klarar sig, men att känna lycka av erfarenheten och samhörighet är ju hela grejen! Att inte klara av allt gör inget bara man känner sig välkommen och får känna samhörighet med andra.

Malikeen työntekijä Tipi opaskoiran kanssa
Foto: Markus Perko

Hjälpmedelsutbildning

Roihu vill erbjuda utbildning och stöd för kårer, planerare och för dem med arbetsuppdrag redan innan Roihu-lägret 2016. I samarbete med Malike ordnar vi kurser för användningen av hjälpmedel. Målet är att ge kårerna bättre möjligheter att erbjuda handikappscouting i fortsättningen.

Anskaffning av hjälpmedel 

Broschyr: Vammaisella henkilöllä on oikeus tarvittaviin apuvälineisiin (ung. En person med handikapp har rätt till hjälpmedel)

Avux erbjudande för dem som deltar i Roihu (på finska)