Vokabulär

Det finns en massa termer och ord som hör ihop med scoutingen. Du kommer inte att missa dem på lägret!

Lägervokabulär

Läger, underläger, by, lägerkår 

Lägret är indelat i sex områden som kallas för underläger. Underlägren har egna namn och heter HuminaSykePolteRaiku, Unity ja Hurma. I varje underläger bor cirka 2 000 personer. Dessutom finns ett underläger där familjerna bor. Vi talar om familjelägret som heter Riehu. 

Underlägren delas i mindre områden som kallas byar. Byarna har egna bychefer som ser till att informationen når rätt personer och att allt fungerar i lägerkårerna

En lägerkår bildas av ca 40-80 scouter från närliggande scoutkårer

Donare, bas, mästare, chef

De olika ansvarsuppdragen på lägret delas upp enligt tidskrav och storlek. Du hittar en förklaring till uppdragen här.

Service, upplevelse, fostran, resurser, samarbete

Lägerorganisationen är uppdelad i de ovanstående ansvarsområdena. Läs mer om vilken helhet som ingår i vilket delområde.  

 

Scoutvokabulär

Åldersgrupper

Vargunge — 7-9 årig scout. Kallas ofta för VU (kan enbart delta i Roihu med sin familj) 

Äventyrsscout — 10-12 årig scout (kan enbart delta i Roihu med sin familj)

Spejarscout — 12–15 årig scout

Explorerscout — 15–17 åriga scout

Roverscout — 18–22 årig scout

Äldre ledare — över 22 årig scout

Övriga termer

Här hittar du en lista med andra användbara scouttermer.