Kolla anmälningarna

Tack för allt det arbete ni i kårerna gjort för att vi nu får se fram emot den största och mest internationella Finnjamboreen någonsin.

Här hittar de finländska kårerna svar till de vanligaste frågorna som berör anmälningen till Roihu ur kårens synvinkel.  

Kårens och den egna lägerkårens anmälningar 
Funktionen "leirilippukuntailmoittautumiset" i Kuksa
Att redigera sin anmälan eller att annulera sitt deltagande
Övrigt

Kårens och den egna lägerkårens anmälningar

Hur kan kåren se vem som anmält sig till Roihu? 

Kårens Roihu-kontaktperson, kårchefen och den medlemsregisteransvariga kan se en lista på dem som anmält sig till Roihu i Kuksa. Du kommer åt listan via fliken evenemang och vidare under fliken "ilmoittautumiskooste".

Vad skall jag göra om någon saknas från kårens anmälningslista?

1. Kanske målsmannen i misstag har anmält sig själv istället för sitt barn? Kansliet tar hand om dessa fall och korrigerar anmälningen. Om kåren misstänker att detta är orsaken till att personen inte syns bland de anmälda, kan kåren skicka e-post till info@roihu2016.fi.

2. I några enstaka fall kan det hända att anmälningen under den tid då anmälningen till lägret var som livligast (24.1 kl. 19-22) helt enkelt försvunnit ut i cyberrymden. Dessa fall utreds. Om du misstänker att anmälningen försvunnit skall du kontakta kansliet på info@roihu2016.fi. De personer vars anmälningar är ofullständiga kontaktar kansliet personligen.

Vad skall jag göra om jag upptäcker fel i anmälningarna?

Ta kontakt med kansliet info@roihu2016.fi eller be att den enskilda deltagaren redigerar sin anmälning.  

Funktionen "Leirilippukuntailmoittautumiset"

Hur kan lägerkårcheferna och lägerlotsarna se fliken "leirilippukuntailmoittautumiset", dvs få uppgifter om den egna lägerkåren? 

Varje lägerkår skall ha två lägerkårchefer samt en lots för respektive åldersgrupp. Roihu-kontaktpersonerna kan registrera personerna via lägerkårsanmälningen. Dessa personer skall sedan godkänna sitt uppdrag så här:

 • öppna din egen sida i Kuksa (den där du kan se dina egna kontaktuppgifter)
 • klicka på "Evenemang" (dina egna eveneamng, så du ser vilka alla evenemang du är anmäld till/deltagit i)
 • scrolla nedåt ända tills sidan tar slut (om du deltagit i många evenemang)
 • nästlängst ned på sidan finns rubriken "Egna evenemangshandslag", och där borde du hitta en rad där det står "Roihu - ditt uppdrag - status - och sist på raden kan du klicka på "hyväksy" 

När personerna godkänt sitt uppdrag (och kåren finns med i en lägerkår) hittar de med hjälp av instruktionerna nedan en helhet som heter "leirilippukuntailmoittautumiset" i Kuksa (tillsvidare finns funktionen bara på finska). 

1. Du som är både kårens Roihu-kontaktperson och utsedd lägerkårchef eller lots i lägerkåren hittar lägerkårens uppgifter på följande sätt: 

 • klicka på "Evenemang"-fliken och sök Roihu (Kolla att du valt "alla" som arrangör, och att rutan "Sök också stora evenemang" är ikryssad
 • klicka på Roihu 2016 
 • nu öppnas "Kåranmälning"-fliken.  
 • sök din egen kår. Så hittar du er kåranmälan som du kan öppna och redigera för att t.ex. lägga till en lägerlots
 • lägerkårens uppgifter och frågebatteri hittar du under fliken "leirilippukuntailmoittautumiset". Här måste du söka på lägerkårens namn.
 • där kan du under en skild flik se alla anmälningar till er lägerkår, också de som är från en annan kår än din egen. 

2. ​Du som är endast kårens kontaktperson, men inte har ett uppdrag i lägerkåren ser endast "kåranmälning"-fliken så du kan redigera kåranmälningen, men lägerkåren med alla deltagare ser du inte.

3. Du som är utsedd till lägerkårchef, vice eller lägerlots och har godkänt ditt uppdrag (men inte är Roihu-kontaktperson) hittar lägerkårens uppgifter på följande sätt: 

 • Klicka på "Evenemang"-fliken och sök Roihu (Kolla att du valt "alla" som arrangör, och att rutan "Sök också stora evenemang" är ikryssad.
 • Klicka på Roihu 2016. 
 • Nu öppnas fliken "leirilippukuntailmoittautumiset". Sök på lägerkårens namn. 
 • Klicka på lägerkårens namn så hittar du tilläggsfrågor för lägerkåren. Under skilda flikar kan du se alla anmälningar till er lägerkår, också de som är från en annan kår än din egen. 

Vilka uppgifter får lägerkårledningen tillgång till via "leirilippukuntailmoittautuminen"? 

 • Namnet på det underläger som kåren bor i 
 • Senare i februari namnet på den by som kåren bor i   
 • En lista på lägerkårledningen (dvs vem som är lägerkårchef och lots) 
 • Storleken på lägerkåren 
 • Tilläggsfrågor riktade till lägerkåren. Svara på förfrågan senast 10.3!
 • Uppgifter om lägerdeltagarna i lägerkåren (i februari-mars syns också eventuella kompisdeltagare och internationella deltagare som bor i lägerkåren på listan)
 • Kårens medlemmar som deltar i Roihu men som bor någon annanstans

Här hittar du också en funktion med vilken du kan skicka e-post till medlemmarna i lägerkåren.  

I vänstra övre hörnet under filken "Jäsenet" hittar du länken "Kaikki tiedot". Därifrån kan du skapa rapporter av olika slag, dock inte om stipendieuppgifter och om de frågor som berör hälsotillståndet. Den vägen kommer du bl.a. åt informationen om vem som anmält deltagaren.  

Visst kommer du ihåg att anmälningsinformationen du kommer åt är konfidentiell och att den inte skall spridas till höger och till vänster, än mindre sparas i molntjänster (t.ex. som Google drive -dokument)!

Vad skall jag göra om jag upptäcker fel i anmälningarna?

Ta kontakt med kansliet info@roihu2016.fi. 

Att redigera sin anmälan

Kan jag redigera min anmälan? Vad kan jag ändra på, hur länge och hur skall jag gå till väga?

Fram till 31.3.2016 kan du avgiftsfritt annullera ditt deltagande samt redigera alla uppgifter förutom stipendieansökningen (stipendieansökningen var möjlig fram till 24.1) och lägerprylsbeställningen. Roihus webbshop betjänar istället på adressen store.roihu2016.fi. Efter 31.3 är det möjligt att redigera vissa detaljer. Fälten är antecknade med datum när de stänger för redigering. 

Deltagarna kan redigera sin anmälning i Kuksa. Instruktionerna för finländska scouter finns här och för kompisdeltagare här.

Hur gör jag om jag vill annullera mitt deltagande innan 31.3?

Deltagaren kan själv annulera sitt deltagande innan 31.3 i Kuksa. Deltagaren hittar sin anmälan på samma sätt som om hen skull redigera den (se punkten ovan för att hitta instruktionerna). På svenska väljer man "Avbryt" efter evenemanget för att annulera deltagandet. Deltagarens status kommer då att ändras till "annulerad". Om lägerdeltagaren annulerar sitt deltagande men ångrar sig och vill sen också komma med bör hen kontakta kansliet (info@roihu2016.fi) som aktiverar anmälningen på nytt.  

Vad skall vi göra om den minderåriga lägerdeltagaren anmält sig själv eller om någon annan än målsmannen anmält hen? 

Om den minderåriga scouten anmält sig med sitt eget ScoutID kan målsmannen korrigera anmälningen i Kuksa.

 • Målsmannen loggar in till Kuksa
 • Går in på barnets profilsida via länken uppe till vänster 
 • Väljer fliken "Evenemang", söker upp Roihu och trycker på "Redigera" 
 • På anmälningsblanketten finns en punkt för den som anmält barnet, vid den punkten finns en drop down –meny där målsmannen kan välja sig själv.  
 • Till slut är det viktigt att spara ändringen.   

För att detta vore möjligt bör målsmannen vara registrerad i Kuksa och vara kopplad till barnet. Kåren hittar Kuksa-manualer här: http://verksamhet.scout.fi/scoutkaren/kuksa 

Om Kuksa-ändringen inte fungerar är det också möjligt för målsmannen att skicka e-post till info@roihu2016.fi. I meddelandet skall framgå att barnet har rätt att delta i lägret.  

Kansliet jobbar aktivt med att rätta till felaktiga anmälningar. Observera att alla målsmän bör vara insatta i Kuksa för att det skall vara möjligt att korrigera de anmälningar där den minderåriga scouten anmält sig själv!

Vem berörs av sommarlovs- och semestergarantin?

Sommarjobbs- och semestergarantin är i kraft för alla explorerscouter, roverscouter och äldre ledare som har ett anställningsförhållande eller som utför militär- eller civiltjänstgöring samt deras familjer som är anmälda till familjelägret. 1.4-31.5 kan du kostnadsfritt mot arbetsgivarens intyg ändra tiden då du är närvarande på lägret eller annulera ditt deltagande helt och hållet om du inte får ledigt för lägertiden. Intyget fylls i och undertecknas av arbetsgivaren och skickas till projektkansliet.

Varför har några blivit utan anmälningsbekräftelse?

Anmälningsbekräftelsen skickas per e-post till den anmälda. Den minderårigas anmälningsbekräftelse skickas både till målsmannen och till den anmälda (om e-postadressen angivits).Vissa personer har inte fått anmälningsbekräftelsen bland annat på grund av att e-postadressen varit felaktig eller på grund av att en minderårig scout har anmält sig själv som kompisdeltagare. Om personen inte har fått anmälningsbekräftelsen men hen syns i kårens anmälningslista är allt under kontroll och inga vidare åtgärder behöver vidtas.  

När informeras de som ansökt om Roihu-stipendium om beslutet?

Alla de som ansökte om Roihu-stipendium har personligen fått besked. Mer detaljer kring utdelningen här.