Frågor kring uppdragsgeneratorn

Är det något du funderar över gällande uppdragsgeneratorn? Kolla om du hittar svar här.

Allmänt
Löpeldar
Explorerscouter
Roverscouter och äldre ledare

Allmänt

"Serviceuppdraget på lägret är som att ha ett riktigt arbetsuppdrag. Det första intrycket skapas bara en gång. Var aktiv, kontakta din uppdragsgivare och presentera dig själv." Mister jag uppdraget om jag inte kontaktar uppdragsgivaren? 

Att presentera sig själv är ett gott sätt men absolut inget måste.  

Hur kan jag se mina val? 

Logga in till uppdragsgeneratorn så ser du dina val. Detta är möjligt även om uppdragsgeneratorn är stängd. Finländska scouter loggar in till uppdragsgeneratorn med sitt ScoutID. Kompisdeltagare och internationella deltagare använder det användarnamn och lösenord som de fick när de registrerade sig. 

Jag registrerade mig till uppdragsgeneratorn med min e-post trots att jag är finländsk scout. 

Misstag händer. Uppdragsteamet kommer att kontrollera alla sådana här oklara fall. 

Hur länge är uppdragsgeneratorn öppen?

Uppdragsgeneratorn stängde 30.4. Du kan fortafarnde logga in för att se dina val men du kan inte längre ändra dem eller göra nya val.  

Explorerscouter

Jag valde i misstag att jag är roverscout fastän jag är explorerscout. Vad skall jag göra nu? 

Skicka e-post till kehitin@roihu2016.fi.  

Jag använde min målsmans ScoutID när jag valde uppdrag och löpeld. Vad skall jag göra nu? 

Skicka e-post till kehitin@roihu2016.fi. 

Får explorerscoutlotsen ett sammandrag över explorerscouternas val? 

I maj kommer explorerscoutlotsen att kunna se vilka val de egna explorerscouterna gjort.  

Löpeldar

Jag och min kompis valde samtidigt samma löpeld. Får vi vara tillsammans? 

Vi kan inte garantera detta, eftersom det totalt är 3 700 explorerscouter som skall uppleva löpeldarna. Tidtabellen och valen publiceras i maj.    

Kan jag byta löpeld? 

Nej, det är inte längre möjligt.

Finns det köplatser till fullsatta löpeldar?  

Nej, vi har inga kölistor. Du hittar säkert något annat roligt istället. Våga utmana dig själv och hoppa in i det okända, med öppet sinne kommer du långt.

Finns löpeldarnas beskrivningar någonstans på webben? 

Ja. Alla löpeldar är beskrivna här. De som publicerades 15.3 är märkta med *. 

När får jag reda på vilken dag min löpeld är?

Det får du och din uppdragsgivare reda på i maj.

Jag valde aldrig någon löpeld via uppdragsgeneratorn. Hur skall jag göra nu?

Löpeldsteamet kommer att tilldela dig en plats på någon av löpeldarna. Du får vänta och se.

Roverscouter och äldre ledare

Jag är roverscout och valde ett uppdrag via uppdragsgeneratorn. Kan jag trots det söka ett uppdrag via de lediga uppdragen på webben och vid behov sedan annulera mitt val i uppdragsgeneratorn? 

Kontakta kehitin@roihu2016.fi och diskutera om möjligheten samt hur du skall gå till väga. 

Jag valde två uppdrag för olika tidpunkter via uppdragsgeneratorn. Registrerades båda valen? 

Tyvärr registreras bara det senare alternativet. Kolla vem som är kontaktperson för det andra uppdraget och ta kontakt direkt med honom eller henne. 

Är uppdragen med 50% -taggen enbart för roverscouter? 

Nej, det betyder att den lämpar sig ÄVEN för roverscouter som önskar sig ett halvtidsuppdrag men både roverscouter och äldre ledare kan välja uppdraget.