Granska anmälningen

Nedan hittar du instruktioner för hur du kan kontrollera att allt är som sig bör med din anmälning?
Dessa instruktioner gäller finländska scouter och deras målsmän. Kompisdeltagare och deras målsmän hittar instruktionerna här. Internationella deltagare kontaktar det internationella teamet (internationel@roihu2016.fi). 
 
Målsmannen kan redigera barnets anmälan om barnet är scout och kårens registeransvariga har kopplat ihop barnet och målsmannen med varandra.  
 
Anmälningen till Roihu är slut och därmed är det begränsat vad du kan ändra i din anmälan. På anmälningsblanketten syns det vilka fält som ännu kan redigeras och när de resterande fälten stängs för redigering (på finska "Lukitaan"). 
 

Du kommer åt anmälningen så här:

1. Logga in med ditt ScoutID till Kuksa

2. Som myndig scout hittar du din anmälning via din egen profilsida. Som målsman hittar du barnets anmälan via barnets profilsida som du öppnar från menyn till vänster. 

3. Klicka på fliken "evenemang"

4. Tryck sedan på redigera. 


 
Kolla din anmälan:

Steg för steg instruktioner 

 

Om den minderåriga deltagaren anmält sig själv kan målsmannen korrigera anmälningen så här:

  • Målsmannen loggar in till Kuksa med sitt ScoutID
  • Går in på barnets profilsida via länken uppe till vänster 
  • Väljer fliken "Evenemang", söker upp Roihu och trycker på "Redigera" 
  • På anmälningsblanketten finns en punkt för den som anmält barnet, vid den punkten finns en drop down –meny där målsmannen kan välja sig själv.  
  • Till slut är det viktigt att spara ändringen.