Lägervardagen

Här hittar du diverse info som berör lägervardagen.

Underläger

Lägret är indelat i sex underläger samt familjelägret Riehu.

I varje underläger bor det ca 2000 personer. Kolla in vem som bor i samma underläger med dig. 

Foto: Harri Halmejärvi