Den förstärkta lägerstaben

En stor och ivrig skara scoutledare, explorerscouter, roverscouter och icke scouter är med och planerar Roihu. Bekanta dig med en del av dem! Vågar du ringa och komma med?

Varje stabsmedlem i lägerstaben ansvarar för ett delområde. Delområdets uppgift är att se till att lägret blir en upplevelse för var och en. 

Roihu har nu slutat och e-post adresserna stängdas på december 2016.

Nedan hittar du kontaktpersonerna för de olika delområdena: 
(En närmare beskrivning om vad som ingår i delområdet hittar du här.) 

Kansli och administration

Ari Vänskä
Projektchef

Siiri Mertakorpi
Projektkoordinator

Taru Wallenius
Projektkoordinator

Anni Ylinen
Projektkoordinaator
 

Upplevelse

Emil Virkki
Chef för Digitala tjänster

Lasse Roiha
Chef för upplevelsedesign

Niilo Ikonen
Chef för lägerupplevelsen

Riikka Mononen
Marknadsföringschef

Linda Pynnönen
Kommunikationschef
 

Fostran

Jupo Lares
Chef för lotsutbildning

Anniina Rantala
Chef för glödarna

Tarja Nieminen & Jari Pöyhönen
Inlärningschef

Leena Leppänen
Chef för explorerscouternas fostran 

Matsku Salminen
Chef för explorerscoutprogrammet

Katriina Rauman
Chef för spejarscouternas fostran

Helena Siivonen
Chef för spejarscoutprogrammet

Emilia Kaasinen
Chef för roverscouternas fostran

Laura Koivusalo
Chef för roverscoutprogrammet

Janne Haonperä & JP Tuononen
Chef för de gemensamma lägerprogrammen 

 

Service

Kimmo Kotro
Servicechef

Lauri Stenhäll
Chef för medicinering och räddningstjänster

Pia Heiskanen & Risto Tepponen
Bespisningschef

Janne Costiander & Mikko Hietanen
Teknikchef

Jaakko Honkala
Chef för informationshantering

Anna Oikarinen
Strategisk kanslichef

Virpi Toivonen
Operativ kanslichef

Mia Somppi
Säkerhetschef
 

Resurser

Jari Nisula
Chef för anskaffningar

Henriikka Mäntylä
HRD-chef

Emilia Koivuniemi
HRM-chef

Taru Heikkinen
HRM-vicechef

Pekka Hankela
Försäljningschef

Taru Pulkkinen
Ekonomichef


SamarbeteRoihun logo

Raku Hautamäki & Sakari Warro
Underlägerchef

Juho Keitaanniemi & Virpi Väyrynen
Chef för internationell verksamhet

Kiki Lagerroos
Deltagarchef

Kirsi Lehto
Chef för familjelägret

Juha Mustonen
Samarbetschef