Transporter till och från lägret

Sommarens bästa resa är snart här, tur och retur till Roihu!

Obs! Den här informationen gäller finländska kårer. Internationella deltagare får sin transportinfo av det internationella teamet. 

Transport till och från lägret ingår inte i lägeravgiften. Transport ordnas heller inte av lägerorganisationen. Transportarrangemangen hör till scoutkårerna, regionerna eller till distrikten.  Samarbeta gärna med närliggande kårer och boka gemensam transport.  

Ankomst till lägret sker onsdag 20.7 kl. 8.30–16.00. Avresan sker torsdagen den 28.7 kl. 11.00–16.30. 

Kårernas ankomst- och avfärdstider 

Era ankomst– och avfärdstider får ni reda på genom att fylla i detta formulär. Den som ansvarar för transporten fyller i vilka kårer som deltar i transporten och hur många bussar gruppen färdas med. Ansvarspersonen kommer att få ett svarsmeddelande med ankomst- och avfärdstiderna samt bussbeteckningen. Tiderna postas till lägerkårerna senast i månadsskiftet juni-juli. 
Obs! Fyll i formuläret senast 30.5!*

I oklara fall eller om er grupp utgörs av fler än 10 naturliga scoutkårer, ta omedelbart kontakt med matkat@roihu2016.fi.    

*Om du deltar i samtransport ordnad t.ex. av PäPa eller något annat distrikt behöver du inte fylla i anmälningen. Samma gäller om du redan tidigare kommit överrens om transportarrangemangen med Roihus logistikteam. 

Bussarnas färd på lägerområdet

För busschaufförerna kommer det att finnas en detaljerad ankomstbeskrivning till lägerområdet. Beskrivningen kommer att vara tillgänglig i början av juli på dessa sidor. Kom ihåg att vid bokningen nämna för bussföretaget att det beräknas ta ca 1h att köra genom lägerområdet och att lasta av/lasta på utöver transporten till och från lägret. Varje buss kommer att få en egen beteckning som skrivs med stor text på minst ett vågrätt A4 ark och som sedan placeras i vindrutan väl synligt utifrån. 

Bussen får köra in på lägerområdet enbart inom angiven tid. Busschauffören/-företaget passar tidtabellen och ser till att den angivna tiden med ankomst till stamväg 53 och Opistontiens södra vägskäl (vägen som går till Evokeskus) följs. Därifrån dirigeras sedan bussarna vidare. 

På lägerområdet dirigeras bussen till bestämd hållplats där sedan bussen lastas av. Avlastningen skall ske inom 10 min. Underlägrens personal tar emot er samt hjälper till med avlastningen och visar er sedan vidare. Alla deltagare bör kunna bära sin egen utrustning samt eventuell kårutrustning från avlastningsplatsen till lägerkårens område. När ni packar, ha i åtanken att det kommer att vara minst 900 meters gångavstånd mellan hållplats och lägerplats.