Ansvarspersoner

För att Roihu skall synas i kåren och för att den enskilda kårens deltagare skall må bra på själva lägret behövs ledare som ansvarar för detta.

Kårens kontaktperson

Kontaktpersonen utses i alla kårer. Hen tar emot info av organisationen och förmedlar den vidare. Kontaktpersonen skapar Roihu-fiilisen i kåren och ser till att alla är #eldochlågor oberoende om man deltar i lägret eller inte. 

Lägerkårchefen

En lägerkår består av en eller flera naturliga scoutkårer. Lägerkåren leds av ett lägerkårchefspar. Lägerkårcheferna leder förberedelserna och styr vardagen på själva lägret.  

Lotsen

I lägerkåren finns det minst en lots per åldersgrupp. Lotsen, som är en äldre ledare och erfaren vuxen, är den närmsta ledaren för den enskilda deltagaren. Lotsens uppgift är att se till att alla lägerdeltagare mår bra och får ut allting av lägret. Lotsen instruerar, följer med, handleder och sparrar.