Open Badge -kunskapsmärke

Explorerscout, roverscout, äldre ledare - med hjälp av Open Badge -kunskapsmärket kan du visa vad du kan!

Open Badge dvs. kunskapsmärket är ett slags elektroniskt intyg, som alla de som haft ett serviceuppdrag på Roihu har rätt ansöka om. Open Badge är internationellt erkänt och det passar såväl scouter som icke scouter oberoende varifrån man kommer. 

Läs mer om ansökningen av märket

Vilken nytta har du av kunskapsmärket?

  • Som scout lär du dig en hel del och med kunskapsmärket är det lätt för dig att visa detta åt andra​
  • Du kan utnyttja kunskapsmärket t.ex. i kommande scoutuppdrag eller för att kunna tillgodose någon del av dina studier
  • Du kan mångsidigt lyfta fram dina kunskaper i arbetslivet eller när du söker arbete
  • Du kan själv bestämma på vilket sätt du beskriver ditt kunnande. Du kan t.ex. bifoga den respons du fått av din uppdragsgivare till ditt intyg. 

Gör anteckningar - underlätta ansökningen

Det är viktigt att du dokumenterar ditt kunnande medan du är i uppdraget, så går själva ansökningen lättare. Fundera t.ex. med jämna mellanrum vad du har lärt dig. Det är fritt fram att välja på vilket sätt du vill dokumentera din inlärning. Det viktiga är att du minns vad du kan och hurdan respons du fått.  

De frågor som ställs på ansökningsblanketten kommer att skickas åt dig tillsammans med de övriga instruktionerna. På det här sättet kan du ta ställning till frågorna redan under uppdragets gång. 

RoihuAkademin hjälper

Open Badge –märkena beviljas av Finlands Scouter rf. RoihuAkademin ansvarar för de märken som produceras och finns att ansöka om i samband med Roihu. På lägret ordnar RoihuAkademin workshoppar som stöd för ansökningen. 

Tilläggsinformation: roihuakatemia@roihu2016.fi

 

Mer information om konceptet: http://openbadges.org/

RoihuAkatemian logo