Tryggt tillsammans

”Tryggt tillsammans” är en anvisning som gjorts för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten.

Alla Roihus deltagare 18 år och över och alla över 15-åringar som agerar som ledare ska ha genomfört denna kurs innan Roihu. Lämna inte detta till sista stund, utan klicka direkt till ScoutMoodle. Det är på kårens ansvar att se till att alla ledare skött sin plikt innan lägret!

Kursen är till för att ge dig mer kännedom om barn och ungdomars välmående och rättigheter både inom scouterna och utanför. Även i scouterna kan man stöta på olika situationer, där barnens rättigheter inte förverkligas, t.ex. när något barn eller någon ungdom blir mobbat eller på något annat sätt dåligt behandlat. Tryggt tillsammans -kursen ger dig färdigheter och tillvägagångssätt att agera i dessa situationer.

Kursen finns att utföra både på finska och svenska. Finländska scouter loggar in med sitt ScoutID. 

Nu kan också icke scouter utföra Tryggt tillsammans –kursen. De hittar kursen i Moodle via https://tymoodle.partio.fi/. Önskat språk väljs i övre vänstra kanten. Eftersom kursen ursprungligen gjorts för scouter lönar det sig att notera att materialet kan innehålla scouttermer som kan kännas främmande. Det rekommenderas att icke scouter sparar och skriver ut sitt kursintyg då kursen är genomförd, så kan de dra nytta av kursen i framtiden.

Internationella deltagare utför inte Tryggt tillsammans -kursen. Däremot skall de följa samma riktlinjer. De internationella deltagarna bekantar sig med dessa riktlinjer om trygghet på lägret

Mer information: http://www.scout.fi/tryggt-tillsammans