Instruktioner inför besöksdagen

På den här sidan hittar du praktiska tips och instruktioner inför besöksdagen.

Husdjur

Foto:Harri Halmejärvi

Av allergi- och säkerhetsskäl ber vi att husdjur inte tas med till lägerområdet. Ledhundar är naturligtvis tillåtna. Skötsel ordnas heller inte vid parkeringsplatsen och vi vill understryka att husdjur inte skall lämnas inlåsta i bilar under varma sommardagar!

Tillgänglighet

Målet är att lägret är så tillgängligt som möjligt, men det är trots allt frågan om ett stort skogsläger. Avstånden är långa och terrängen är tidvis svårframkomlig med olika slag av hjälpmedel. Vänligen beakta detta då ni planerar ert besök. Längs med huvudlederna går det bra att komma fram med t.ex. rullstol. 

Lägrets tillgänglighetsteam har ett eget infostånd på lägret. Det lönar sig att bekanta sig med det. 

Avfallshantering på lägret

På lägret sorteras blandavfall, bioavfall, glas, metall, papper, kartong, elektronik, batterier och farligt avfall. Markerade sopkärl och sorteringsstationer finns på hela lägerområdet.

Ekokem sköter avhallsanteringen på lägret. Från bioavfall tillverkas bioetanol för fordonsbränslen. Glas, metall, kartong och papper återvinns till nya produkter. Från blandavfall sorteras plastavfall för vidare rengöring och tillverking av nya produkter. Från batterier, ackumulatorer och elektronik kan delar återvinnas. Farligt avfall omvandlas till energi genom förbränning i säkra förbränningsanläggningar för farligt avfall. Genom att sortera rätt kan möjligast mycket avfall återvinnas.