Parkering och körinstruktioner

Denna info är för dig som kommer med egen bil eller motsvarande till besöksdagen.

Under besöksdagen finns det två parkeringsplatser (P1 och P2) för gästerna. Alla som kommer med egen bil, motorcykel eller motsvarande skall använda den angivna parkeringen. Parkering intill lägerområdet är inte möjligt.

OBS! Vi vill än en gång påminna om att besöksdagsbiljetter inte finns till salu på parkeringsplatserna, utan endast på förhand. 

De som har biljett till något av de tre första skiftena (kl. 9-15, kl. 10-16, kl. 11-17) skall använda parkeringsplats 1. De som har biljett till de två sista skiftena (kl. 12-18, kl. 13-19) använder parkeringsplats 2

Från parkeringen ordnas skytteltrafik till lägerområdet. Reservera tillräckligt med tid för parkering och förflyttning. Det kommer att vara mycket mänskor i rörelse och rusning är oundvikligt.  

Parkering 1

För dig som har biljett till skiftet kl. 9-15, kl. 10-16 eller kl. 11-17! De bussar som startar från lägerområdet kl. 15, 16, och 17 kör till parkeringsplats 1.

P1 ordnas vid Porkkalankuja 1 som ligger intill väg 3191 ca 1 km söder om stamväg 53. 

 

Parkering 2

För dig som har biljett till skiftet kl. 12-18 eller kl. 13-19! De bussar som startar från lägerområdet kl. 18 och 19 kör till parkeringsplats 2.

P2 arrangeras på He-Vi Hasilas gård intill riksväg 12 ca 6 km söder om Tuulonen.