Visa vad du kan

Scoutverksamheten har genom tiderna åstadkommit kompetenser, nu är det dags att synliggöra dem!

Roihu fungerar som en inlärningsmiljö där mångsidig kunskap föds. På Roihu möter deltagarna krävande situationer som de kanske aldrig förr utsatts för. I samband med Roihu medverkar RoihuAkademin som är ett nytt koncept. Med hjälp av detta koncept kan den inlärda kunskapen göras synlig för personen själv, läroanstalten och arbetslivet. På Roihu kan man t.ex. utföra lärdomsprov, praktik, genomföra delar av examen och studieperioder i samarbete med sin läroanstalt. Studiepoäng eller genomföranden kan inte automatiskt utlovas av Roihu, eftersom detta bestäms alltid av läroanstalten.

Roihus deltagare och ledare uppmuntras att självständigt ta kontakt med den egna läroanstalten för att komma överens om på vilket sätt, med vilken handledning och med vilken utvärdering studierna kunde kombineras med Roihu-uppdraget. Vid behov hjälper RoihuAkademin till.

Det finns två sätt att gå till väga för att utnyttja det arbete RoihuAkademin gör. Det ena är att du utgår från de önskemål du har för att kombinera studierna och Roihu. RoihuAkademin hjälper dig då att hitta ett uppdrag som motsvarar dina mål och förväntingar. Det andra sättet är att du tar emot ett uppdrag och RoihuAkademin erkänner det arbetet du gjort och dina kompetenser genom att skriva ut ett intyg som du kan visa upp i studie- och i arbetslivet. Vi tror att dessa möjligheter är ett bra sätt att öka intresset för Roihu-uppdragen.

Kom med i RoihuAkademin

Ryck din kompis i ärmen och kom med i RoihuAkademins nätverk! Var med och skapa nya modeller för att göra kunskaperna och färdigheterna från volontärarbetet synliga. RoihuAkademin söker lärare, studiehandledare, speciallärare, handledare och övriga intresserade till sina uppdrag.

Ta kontakt!

Ta kontakt med RoihuAkademin om frågor eller tankar uppkommer: roihuakatemia@roihu2016.fi.