Lägerkårchefen

Lägerkårchefen är den viktigaste ledaren

Lägerkårchefen leder lägerkåren (som på tidigare storläger kallats rök). Det är på lägerkårchefens ansvar att varje deltagare får en fin lägerupplevelse och att alla trivs på lägret. Därför är det viktigt att alla lägerdeltagare känner sin egen lägerkårchef redan före lägret. Totalt finns det fem ledare i lägerkåren som alla jobbar för deltagarna. Förutom lägerkårchefsparet skall det finnas tre lotsar, en för respektive åldersgrupp (spejarscouter, explorerscouter och roverscouter). Tillsammans ansvarar de för förberedelserna inför lägret samt för lägerkårens verksamhet och vardag på lägret. Dessa ledare har en gemensam FB-grupp som är en plattform för kollegialt stöd och en plattform där man kan ställa frågor och få svar. 

För uppdragen som lägerkårchef och lots kan man erhålla ett så kallat kompetensmärke (open badge) efter lägret. Kompetensmärket är ett slags intyg för de kompetenser man har efter att ha fungerat i uppdraget. Kompetensmärket är värdefullt i arbetslivet. 

Kåren eller kårerna gör ett handslag med lägerkårcheferna samt med lägerlotsarna.  

Lägerkårcheferna utses med blanketten för anmälning av lägerkår. Observera att personen måste själv godkänna uppdraget för att det skall registreras och för att lägerorganisationen skall kunna få kontakt. Så här godkänns uppdraget som lägerkårchef och lots: 
-Öppna din egen sida i Kuksa (den där du kan se dina egna kontaktuppgifter)
-klicka på "Evenemang" (dina egna eveneamng, så du ser vilka alla evenemang du är anmäld till/deltagit i)
-scrolla nedåt ända tills sidan tar slut (om du deltagit i många evenemang)
-nästlängst ned på sidan finns rubriken "Egna evenemangshandslag", och där borde du hitta en rad där det står "Roihu - ditt uppdrag - status - och sist på raden kan du klicka på "hyväksy"

Lägerkårchefens viktigaste stöd i uppdraget är den egna kåren

Lekottelua Piirulla 2014

Genom att aktivt stöda lägerkårcheferna i sitt uppdrag garanterar kåren den bästa Roihu-upplevelsen för sina lägerdeltagare.

Lägerkårcheferna och kåren ser tillsammans till att deltagarnas lägerfärdigheter är tillräckliga och att kårens lägerutrustning vårdas i god tid innan lägret.

Om flera kårer bildar en lägerkår tillsammans är det viktigt att skapa en vi-stämning i lägerkåren. Träffas gärna innan lägret, både scouter i deltagarålder och äldre ledare. Gå igenom lägerrutinerna och ha roligt tillsammans.

Varje kår skall stöda sina lägerkårchefer fullt ut och lita på deras förmåga att leda förberedelserna och verksamheten under lägret.

Lägerkårchefen kan be om stöd både av den egna kåren men också av kårinstruktörerna. 

Roihu utbildar och stöder lägerkårcheferna

Utbildningen påbörjades redan under Ledareldarna i augusti 2015. En sammanfattning av utbildningens innehåll kan också läsas elektroniskt. 

I januari då anmälningen stängt placeras lägerkårerna i underläger och byar. Då tar de egna underlägercheferna och bycheferna kontakt med alla lägerkårcheferna. 

Lägerkårcheferna kommer att få delta i arbetet med Lägerkårmappen under våren 2016.

Under lägret håller bycheferna dagligen kontakt med lägerkårcheferna och stöder dem på alla sätt. Bycheferna står i tjänst dygnet runt för att säkerställa att cheferna får stöd i sitt uppdrag.

Att leda en lägerkår är arbetsamt och belönande

Det är ytterst viktigt att kåren förbereder sig väl inför lägret för att garantera en lyckad lägerupplevelse för var och en. Förberedelserna är lika viktiga inför Roihu som inför ett vanligt kårläger. När kåren har skött förberedelserna noggrant och i god tid, löper vardagen avslappnat. Brister i förberedelserna gör lägerkårchefens uppdrag tyngre och svårare.

Att leda en lägerkår är arbetsdrygt men även mycket belönande då man får vara med och påverka hur lägerupplevelsen formas. Den bästa belöningen för chefen är en smidigt fungerande lägerkår samt nöjda och ivriga lägerdeltagare.