Så här ansöker du om kunskapsmärket

Glöm inte bort allt det du gjort och lärt dig på Roihu. Ansök om ett kunskapsmärke och visa upp din kompetens!

Roihu har fem kunskapsmärken

  • Finnjamboree Experience (huvudsakligen tänkt för explorerscouterna) 
  • Handledare för ungdomar på läger (huvudsakligen tänkt för lägerlotsarna) 
  • Ledare för en större grupp på läger (huvudsakligen tänkt för lägerkårcheferna) 
  • Volontär på ett evenemang (huvudsakligen tänkt för personer med kortvariga uppdrag, också för explorerscouterna) 
  • Krävande frivilliguppdrag (huvudsakligen tänkt för personer med långvariga, mer ansvarsfulla uppdrag. OBS! Du får den ansökningskod som du behöver av din uppdragsgivare) ​

Hur ansöker jag?

Börja med att skaffa ett gratis, personligt Open Badge Passport -konto via www.openbadgepassport.com​. Open Badge Passport är platsen där du samlar dina märken nu och i framtiden. Där kan du administrera dina märken och besluta om på vilket sätt du vill dela med dig dina märken. Kom ihåg den e-post du använder vid registreringen eftersom du kommer att behöva den i din ansökning. 

Välj vilket märke du skall ansöka om och öppna den elektroniska ansökningen genom respektive länk nedan. Du kan ansöka om flera märken om du så önskar, eller välja att ansöka om samma märke på olika språk (finska, svenska, engelska).

Fyll i märkesansökningen genom att svara på de frågor som ställs i ansökningsformuläret. Du kan också bifoga bilder, videofiler och respons som kompletterar din ansökan. Kom ihåg att uppgifterna är offentliga och beakta detta t.ex. om du väljer att bifioga bildmaterial. De kunskaper och färdigheter du beskriver i ansökningen behöver inte bara vara sådant som du lärt dig inom scouterna utan också annat räknas med. Du kan vid behov spara din ansökan i mellan och fortsätta en annan gång. Skicka in din ansökan när du är klar.

Till slut skall du ännu ta emot ditt märke genom att godkänna det i Open Badge Passport. Sedan är det bara att bifoga kunskapsmärket t.ex. till följande arbetsansökan eller att visa upp det i skolan för att eventuellt få studier tillgodoräknade. 

 

Finnjamboree Experience

Bild på märket"Mottagaren har gjort frivilligarbete på lägret samt deltagit i sin åldersgrupps lägerprogram. Märket beviljas på basis av en självutvärdering." 

Märket är huvudsakligen tänkt för explorerscouterna. Ansökningen godkänns automatiskt. 

 

Handledare för ungdomar på läger / Nuorten ohjaajana leirillä / Leader of young people at camp

bild på märket"Mottagaren kan handleda ungdomar på läger samt förstår de mål som förbundet satt för fostran."   

Märket är huvudsakligen tänkt för lägerlotsarna. Bychefen godkänner ansökningen.  

 

Ledare för en större grupp på läger / Ryhmän johtajana leirillä / Leader of a unit at camp

bild på märket"Mottagaren kan leda en större grupp under läger- eller utfärdsförhållanden, hen kan verka enligt en upplagd plan och en uppdragsbeskrivning."

Märket är huvudsakligen tänkt för lägerkårcheferna. Bychefen godkänner ansökningen.

 

Volontär på ett evenemang / Vapaaehtoisena tapahtumassa / Event volunteer

bild på märket"Mottagaren har gjort frivilligarbete och utvecklat sin kompetens under evenemanget." 

Märket är huvudsakligen tänkt för personer med kortvariga uppdrag. Detta märke passar också för explorerscouterna. Du behöver en kod för ansökningen. Du får koden av din uppdragsgivare. Ansökningen godkänns automatiskt. 

 

Krävande frivilliguppdrag / Osaamista vapaaehtoistyöstä / Skills from volunteer experience

bild på märket"Mottagaren har på ett förtjänstfullt och målmedvetet sätt gjort frivilligarbete och fördjupat sin kompetens som ledare och sakkunnig." 

Märket är huvudsakligen tänkt för personer med långvariga, mer ansvarsfulla uppdrag. Du behöver en kod för ansökningen. Du får koden av din uppdragsgivare. Ansökningen godkänns automatiskt.