Familjelägret Riehu

Alla är välkomna på Roihu, oberoende av ålder!

Familjelägret på Roihu kallas Riehu och samlar de yngsta barnen med familjer. Familjelägret är ett utav de sju underlägren på Roihu och möjliggör deltagandet i hela eller en del av lägret för vuxna med familj. 

Information för familjelägerdeltagare

Familjelägret har en egen Facebook-grupp dit alla är välkomna. Gruppen fungerar som informationskanal för kommande familjelägerdeltagare. Du kan också vara i kontakt med familjelägerstaben per e-post riehuntoimisto@roihu2016.fi.

Infobrev 1

Familjelägrets infobrev 1 (skickades i mars till dem som bor i familjelägret)

Infobrev 2

UKK-live

28.6 kl. 19-20 ställer familjelägerorganisationen upp och svarar på era frågor via Skype for business. Organisationen önskar att tillfället ägnas åt sådana frågor som det inte finns svar på här på webbsidorna eller i familjelägerbreven. 

Så bor man och rör man sig i familjelägret

 • I familjelägret bor familjer med barn under 12 år. Far- och morföräldrar kan också bo i familjelägret tillsammans med den övriga familjen. Utgångspunkten är ändå att övriga ledare som har serviceuppdrag på lägret inte bor i familjelägret utan med den egna kåren i lägerkåren.
 • Föräldrar som har barn under 12 år kan välja om de hellre vill bo i familjelägret eller tillsammans med den egna kåren i lägerkåren. Detta skall bestämmas senast vid anmälningen.
 • I familjelägret har vi tänkt på de mindre barnens behov. Det finns bl.a. duschar med varmvatten och i köket finns det mikrovågsugnar för att värma upp mat. De familjer som bor med sin egna kår kommer inte att ha samma tillgång till samma faciliteter utan kommer att fungera enligt samma villkor som den övriga lägerkåren beträffande mat och hygien.
   
 • På familjelägret bor alla i medhavda tält. Tältplatserna kan inte reserveras på förhand. Om man vill bo tillsammans med eller bredvid en annan familj bör man anlända samtidigt till lägret.
 • Eftersom det kommer att bli trångt, finns det inte möjlighet att bygga konstruktioner runt tälten.
   
 • Att röra sig med bil på lägerområdet är förbjudet under lägertiden. Parkeringsplatserna är belägna flera kilometer utanför lägerområdet. Transport från parkeringsplatserna ordnas till lägerområdet. Mer instruktioner om transporter på lägerområdet utanför lägertiden kommer senare.
 • Lägerområdet är stort och avstånden mellan programmen och underlägren kan vara flera kilometer. 
 • Reihu är placerat i den norra zonen av lägerområdet. Området är nära huvudscenen och programdalarna, vilket kan medföra ljud från program och övningar.

Programutbud

 • I Riehu finns det ett daghem för barn mellan 3-6 år.
 • För barn över 6 år ordnas eget program. 
 • Även de barn som är under 12 år och som bor med sina föräldrar i ett annat underläger är välkomna till den verksamhet familjelägret ordnar. Dessutom anordnas det med öppen dagverksamhet för barn oberoende av ålder att få delta i men då tillsammans med sin ansvariga vuxna.
 • Både bland daghemspersonalen och ledsagarna finns det personer som behärskar svenska. Också enspråkigt svenska är välkomna och kommer att klara sig. 

Läs mer om programutbudet 

Maten

 • Familjelägret kommer att ha ett eget utdelningskök.
 • Familjelägret har samma matsedel som det övriga lägret. Av hygieniska skäl är det inte möjligt att förvara egen medhavd mat i familjelägrets kök. Det kommer att finnas plats i kylskåp för sådant som är alldeles nödvändigt, såsom mediciner som bör förvaras svalt.
 • I köket är det möjligt att värma barnmat i mikrovågsugn.
 • De barn som anmälts till daghemmet eller till programmet för barn över 6 år äter lunch i familjelägret oberoende var de bor på lägret. Övriga måltider äts i det egna underlägret. Personer som bor i familjelägret åter således alltid i familjelägret./sv/node/984/edit
 • Efter lunchen skall barnen diska sina matkärl själva. Öva gärna på detta med de yngsta lägerdeltagarna innan lägret.

De vuxna i familjelägret

 • Allas insats är viktig på Roihu och därför har alla vuxna ett uppdrag. Uppdraget kan vara ett ledaruppdrag inom lägerorganisationen eller att ta hand om sina egna och/eller andras barn under 7 år. Dessa barn är inte berättigade daghemsplats (förutom deltagande i den öppna daghemsverksamheten).
 • Uppdragen kan vara heldags- eller halvdagsuppdrag, beroende på barnets ålder. Om det finns flera vuxna i familjen kan det vara möjligt att dela på uppdraget. I så fall måste man komma överens om saken med uppdragsgivaren.
 • Alla föräldrar vars barn är i skolåldern eller vars barn anmälts till daghemmet förutsätts ha uppdrag antingen i familjelägret eller inom den övriga lägerorganisationen.
 • För att familjelägret skall fungera bra och för att få en lyckad lägerupplevelse är det önskvärt att alla de vuxna i familjelägret drar sitt strå till stacken och hjälps åt. Familjelägrets motto är att det skapas tillsammans av alla de vuxna. Det finns också sådana sysslor som kan utföras tillsammans med barnen. Vardagliga sysslor delas ut vid familjelägrets kansli. Dessa sysslor motsvarar inte ett uppdrag utan görs utöver dem!
 • Det rekommenderas att det finns minst två vuxna som sköter om barnen i familjelägret. Till exempel kan mamma eller pappa delta i lägret tillsammans med en far- eller morförälder eller någon annan bekant vuxen. Det är också möjligt att delta i lägret även om inte rekommendationen om två vuxna uppfylls. I sådana fall rekommenderas det att man utser en reservvuxen exempelvis i lägerkåren för nödsituationer.

Familjelägrets kansli

 • Kansliet är öppet huvudsakligen i samband med måltiderna.
 • Kansliet förmedlar information och koordinerar närvaroanmälningen och serviceuppdragen inom familjelägret.
 • Anmäl dig vid kansliet när du anländer till lägret.
 • För de vuxna i familjelägret finns det möjlighet att på eget ansvar ladda mobiltelefonerna här, så att barnens vårdnadshavare är anträffbara per telefon. Det är inte möjligt att ladda barnens telefoner här.

 

Vi skapar familjelägret tillsammans! 

Nainen lukemassa kirjaa pienille lapsille
Foto: Johan Backas