Viestintä leirin aikana

Viestintä leirin aikana

Ilmoitustaulut Jokaisen alaleirin toimistolla on ilmoitustaulu, johon jaetaan päivittäin ajankohtaisia asioita viestivä Päre-tiedote ja tarrpeen mukaan myös muita tiedotteita. Otattehan leirilippukunnassanne tavaksi vilkuilla ilmoitustaulujen antia päivittäin! Leirilehti Käry Roihun leirilehti...