Vaeltajien työelämäpäivä

Vaeltajien työelämäpäivä

Otto Turunen 27.7.2016
By Otto Turunen 11 kuukautta sitten
RoihuAkatemia järjesti työelämäpäivän vaeltajille maanantaina 25.7. Päivän tarkoitukena oli näyttää, miten partiota voidaan hyödyntää työtä hakiessa.
Kuva: Noora Qvick

Aurinkoisena maanantaina Roihu-paviljonkien luona käy kuhina, kun vaeltajat ovat kerääntyneet kuuntelemaan työelämän ammattilaisia. RoihuAkatemian järjestämässä työelämäpäivässä on mahdollisuus käydä erilaisissa työpajoissa harjoittelemassa työn hakua ja partiossa kertyneen kokemuksen esille tuomista.

Luksian Vastuuta 2020 -hankkeen järjestämässä hissipuhetyöpajassa opeteltiin pitämään kuudenkymmenen sekunnin hissipuhe eli puhe omista vahvuuksista esimerkiksi mahdolliselle työnantajalle. Puheen pitämisessä on tärkeää miettiä ennalta kenelle, miksi ja missä puhuu. Ensivaikutelma on tärkeää, joten hissipuheen pitämistä ja omien vahvuuksien tunnistamista kannattaa harjoitella ennen haastattelutilannetta. Oman hissipuheen pitämisen lisäksi työhaastattelutilanteeseen haettiin lisää varmuuta Onnistu työhaastattelussa -työpajassa.

Myös ensi vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettävä Value Based Leadership -koulutus oli esillä työelämäpäivän yhteydessä. VBL:n pisteellä pohdittiin itselleen tärkeitä arvoja ja niiden yhteyttä työelämään. Pajan tarkoituksena oli auttaa kääntämään tärkeät arvot vahvuuksiksi ja opettaa hyödyntämään niitä tulevaisuuden työtä miettiessä. Omat arvot kannattaa ottaa huomioon jo työtä hakiessa, jotta työ olisi mahdollisimman mielekästä. Työhakemuksen ja cv:n laatimiseen oli myös tarjolla apua.

Aikaisemman työkokemuksen lisäksi vapaaehtoistyössä ja harrastuksissa hankittu osaaminen kannattaa hyödyntää työtä hakiessa. Kaikilla Roihulla pesteissä toimineilla onkin mahdollisuus hakea omaa pestiään vastaavaa sähköistä osaamismerkkiä, tulevaisuuden cv:n lisää. Pelkkä partion mainitseminen hakemuksessa tai cv:ssä ei aina välttämättä riitä. Osaamismerkkien tarkoituksena onkin tarkentaa sitä hakemukseen merkittyä partiota ja toimia ekstrana cv:ssä.

Onnistunut työelämäpäivä antoi kävijälleen paljon. Partiossa saatua osaamista ei tule vähätellä, vaan hyödyntää jopa röyhkeästi työtä hakiessa.