Viestintä leirin aikana

Ilmoitustaulut

Jokaisen alaleirin toimistolla on ilmoitustaulu, johon jaetaan päivittäin ajankohtaisia asioita viestivä Päre-tiedote ja tarrpeen mukaan myös muita tiedotteita. Otattehan leirilippukunnassanne tavaksi vilkuilla ilmoitustaulujen antia päivittäin!

Leirilehti Käry

Roihun leirilehti ​​Käry ilmestyy paperisena painoksena neljä kertaa leirin aikana sauhuten suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käry jaetaan alaleirien toimistoille ja niitä voi lukea myös esimerkiksi Roihun kahviloissa. Jokaiselle leiriläiselle ei ole varattu omaa numeroa Kärystä, joten jos et halua ottaa lehteä mukaan kotiin, jätäthän sen siistissä kunnossa seuraavalle lukijalle! Vanhat Käryt kerätään alaleirien toimistoilla sijaitseviin keräyspisteisiin. Löydät Käryn myös sähköisenä näköislehtenä.

Juttuvinkkejä Käryyn voi antaa joko tekstiviestillä (040 3605360), sähköpostitse kary@roihu2016.fi tai jättämällä vinkin toimituksen ulkoseinällä sijaitsevaan postilaatikkoon. Käryn toimitus sijaitsee Solmussa.

Roihu-radio

Roihun oma radiokanava lähettää ohjelmaa aamusta iltaan, ja se kuuluu sekä FM-taajuudella että Roihun nettisivujen kautta. Tarkemmat ohjelma-ajat ja taajuus ilmoitetaan leirin alkuun mennessä nettisivuilla.

Roihun somekanavat

Roihun sosiaalisen median kanavissa tapahtuu leirin aikanakin. Kännyköiden ja muiden nettilaitteiden käyttöä ei ole erikseen kielletty, mutta ohjelma-aikana ja ruokailuissa on hyvä keskittyä meneillään olevaan hetkeen ja jättää somen selailu ja osallistuminen vapaa-aikaan. Muistattehan somessa muita kunnioittavan käytöksen ja hyvän Roihu-fiiliksen!

Roihu App

Leirin oma appi sisältää leiriläisen ohjeet, joita on mahdollista leirin aikana täydentää ja muokata. Muutokset välittyvät käyttäjän kännykkään noin tunnin-vuorokauden kuluessa riippuen mm. leirin verkon toiminnasta. Appiin pyritään tekemään myös tapahtumahaku, jonne leiriläiset voivat lisäillä tapahtumia muiden löydettäväksi.

Viestintä poikkeustilanteissa

Leirioloissa sattuu ja tapahtuu, ja poikkeuksellisia tai ikäviäkin tilanteita saattaa tulla vastaan. Tällaisissa tilanteissa on erittäin tärkeää, että leiriläiset tai johtajat eivät lähde omin päin kertomaan tietoja tapahtuneista ulospäin - someen, kotona odottaville kavereille tai kellekään ulkopuoliselle. Leirillä on erittäin ammattitaitoinen viestintäorganisaatio, jolla on hyvät suunnitelmat poikkeustilanteissa viestimistä varten. Vakavissa onnettomuustapauksissa leirin johto huolehtii siitä, että loukkaantuneiden omaisille tiedotetaan, joten leirilippukunnan ei tarvitse huolehtia tästä omin päin.

Mikäli leirillä sattuu onnettomuus, tapaturma tai muu poikkeuksellinen tilanne, voit vastata kaikille kysyjille, että tilanteesta tiedottaa leirin viestintä. Älä kerro:

  • henkilöiden nimiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille.
  • poliisitutkintaan liittyviä tietoja; niitä antaa vain poliisi.
  • arvioita tai olettamuksia tapahtumien syistä; sanat ”ehkä”, ”mahdollisesti”, ”todennäköisesti” ovat kiellettyjä ilmaisuja!
  • arvioita tai olettamuksia siitä, miten tilanteeseen on etukäteen varauduttu.